SPLANN


SOFTWIN anunţă demararea proiectului Sistem de recunoaştere automată a plânsetelor nou-născuţilor (SPLANN), contract: 25/2014, Cod Depunere: PN-II-PT-PCCA-2013-4-1443.

SPLANN este un proiect de cercetare aplicată în domeniile neonatologiei şi recunoaşterii tiparelor, presupunând colaborarea dintre o companie de dezvoltare software, o universitate şi o instituţie medicală. SPLANN are în vedere proiectarea şi dezvoltarea unui sistem de recunoaştere automată a plânsetelor nou-născuţilor, corelând cunoştinţe neonatologice cu metode de procesare a semnalelor şi de recunoaştere a tiparelor (pattern recognition). Scopul proiectului este obţinerea de tehnologii noi, cu un grad ridicat de aplicabilitate pe viitor în informatică şi îngrijirea copilului, şi cu şanse reale de a fi exploatate pe piaţă.
 
Obiectivele proiectului 

Plânsetul sugarului este un instrument important ce poate fi utilizat în diagnosticarea diferitelor patologii şi în descifrarea nevoilor acestuia. Cercetările în domeniu arată că recunoaşterea consecventă a stării sugarului într-un timp scurt, asigură o dezvoltare fizică şi mentală corespunzătoare, dar şi reduce semnificativ nivelul de stres al părinţilor. Proiectul SLPANN urmăreşte să satisfacă nevoile familiilor prin proiectarea şi dezvoltarea unui sistem inteligent de recunoaştere automată a plânsetului (limbajului) sugarului.
Un obiectiv ştiinţific al proiectului este stabilirea corespondenţei dintre secvenţele de plânset emise de sugar şi nevoia/starea sa, prin studierea modelului fizic de producere a plânsetului şi a sensurilor limbajului sugarilor. În acest scop, proiectul va folosi cercetările din domeniul tehnologiei vorbirii şi al medicinei efectuate de parteneri: Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei şi Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon”.
Un al doilea obiectiv ştiinţific al proiectului se referă la definirea unor algoritmi inovativi pentru recunoaşterea limbajului sugarilor prin adaptarea şi optimizarea unor algoritmi de procesare a semnalelor şi de recunoaştere a tiparelor, proprietate SOFTWIN. Algoritmii fac parte din brevete înregistrate, sau în curs de înregistrare, la nivel naţional şi internaţional, de către coordonatorul de proiect.
Realizarea acestor obiective principale depinde de o serie de obiective secundare:
  • realizarea unui studiu al corespondenţelor dintre secvenţele de sunet (plânset) emise de sugar şi nevoile acestuia;
  • crearea unei baze de date cu plânsetele sugarilor, bază de date ce va permite atât validarea metodelor propuse, cât şi dezvoltări viitoare.
Studiul corespondenţelor şi baza de date vor constitui “baza de adevăr” a proiectului.
Consorţiul va realiza şi o colecţie de librării (Application Programming Interface - API) pentru dezvoltarea soluţiilor de recunoaştere automată a limbajului sugarilor. API-ul va încorpora o serie de librării specifice modulelor de achiziţie, procesare şi recunoaştere. Din modul în care API-ul va fi dezvoltat, va facilita integrarea pe platforme diverse (calculatoare personale, dispozitive mobile sau dedicate), menţinând consistenţa interpretărilor.

 

Acest site foloseşte cookie-uri. Folosim cookie-uri pentru analiza şi îmbunătăţirea site-ului, personalizarea vizitei, marketing şi reclamă. Prin navigarea pe acest site, vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor în aceste scopuri. Citiți mai mult.