BIOACS

Prezentare proiect (sinteza)

Proiectul BIOACS se bazează pe un stagiu preliminar de cercetare, efectuat de departamentul de Cercetare şi Dezvoltare al coordonatorului de proiect. Acesta a pornit de la o idee proprie, protejată pe plan naţional de către brevetul „System and Methods of Acquisition, Analysis and Authentication of the Handwritten Signature” – înregistrat la OSIM cu numărul 2005-00089 şi pe plan internaţional de către brevetul “System and Methods of Acquisition, Analysis and Authentication of the Handwritten Signature” (WO/2006/085783) înregistrat la PCT. Rezultatele anterior obţinute motivează extinderea cercetării prin noile obiective propuse în prezentul proiect.

Proiectul ”Sistem biometric pentru achiziţia şi verificarea semnăturii dinamice” (BIOACS) este finanţat în cadrul Planului National de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2007-2013 - PN II, programul Inovare - Modulul 1.

Autoritatea contractantă a acestuia este Agenţia Managerială de Cercetare Ştiinţfică, Inovare şi Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT Bucureşti).

Tehnologiile biometrice cercetate şi dezvoltate la nivel mondial - dintre care amintim: scanarea şi analiza grafică a amprentei, analiza modelelor spectrale ale degetului sau mâinii, scanarea irisului, scanarea retinei, scanarea şi analiza statică a semnăturii, achiziţia şi analiza dinamică a semnăturii, analiza vocii, analiza imaginilor 2D şi 3D ale feţei, ş.a. – se concretizează sub forma unei game variate de sisteme, dispozitive şi aplicaţii biometrice. Folosirea acestor tehnologii, intr-un cadru mai general şi în conjuncţie cu procedurile non-biometrice de identificare/autentificare (parolă, PIN, carduri de acces) oferă soluţii complexe de autentificare pentru reducerea riscului de acces (atât fizic cât şi virtual) neautorizat. Fiecare din tehnologiile menţionate ofera avantaje şi dezavantaje atât pentru persoana umană utilizator cât şi pentru organizaţiile care implementează soluţia biometrică.

Semnătura olografă, la fel ca şi vocea sau alte acţiuni umane constituie, din punct de vedere biometric, obiectul de studiu al biometriei comportamentale. Spre deosebire de biometria fiziologică (scanare iris, amprentă, retină, ADN etc.), autentificarea prin semnătură olografă este neintruzivă. Datorită acestei proprietăţi, semnătura continuă să fie utilizată de societatea umană, de secole, ca mijloc de autentificare. Din acelaşi motiv se estimează ca sistemul dezvoltat să fie uşor acceptat ca verigă în lanţul de sisteme şi proceduri utilizate pentru autentificarea şi securizarea accesului fizic sau virtual al persoanelor.

O altă proprietate esenţială a biometriei comportamentale bazată pe analiza dinamică a semnăturii olografe, este aceea că, pentru realizarea informaţiei utile acceptabile, este necesară voinţa şi integritatea persoanei.

Derularea activităţilor CDI planificate în cadrul proiectului BIOACS creează premisele dezvoltării unui produs complex hardware/ software, superior celui obţinut prin brevetul referit, important prin utilitatea sa în domeniul biometriei comportamentale.

Sistemul biometric pentru achiziţia şi verificarea semnăturii ce va fi dezvoltat va conţine module hardware şi software integrate unitar prin funcţionalităţile şi principiile de concepţie şi de realizare, astfel:

  • dispozitivul periferic de capturare şi transmitere a biosemnalelor specifice cineticii asociate semnăturii olografe. Concepţia perifericului de captură va fi de tip multimodal, incluzând achiziţia atât a formelor plane ale graficii cât şi achiziţia acceleraţiilor spaţiale instantanee, asociate semnăturii, imprimate instrumentului de scris, de către utilizator;
  • sistemul software modularizat, de procesare, analiză şi decizie. Acesta constă din: modul de achiziţie a datelor (cu detectarea şi izolarea segmentelor corespunzătoare semnăturii olografe), modul de management utilizatori (care permite stocarea/ arhivarea semnalelor neprocesate) şi module separate de procesare/ comparare/ decizie asupra datelor biometrice comportamentale asociate semnăturii.

Obiective

Obiectivele proiectului BIOACS sunt următoarele:

  • Realizarea unui sistem informatic experimental de autentificare, hardware-software integrat, compus din: dispozitiv de achiziţie semnătură olografă, modul software de achiziţie/ stocare date, module de procesare semnale pentru detecţie şi filtrare semnătură şi respectiv algoritmi/ metode/ scheme de autentificare.
  • Realizarea unui test pilot al prototipurilor obţinute pe un lot reprezentativ de subiecţi umani pentru stabilirea gradului de acurateţe a autentificării efectuate de sistem pe baza indicatorilor specifici de rezultat. in urma testului pilot, in afară de rezultatele observabile in timp real, se obţine o bază de date cu semnături biometrice care poate fi folosită ca referinţă pentru experimentarea tuturor variantelor de scheme de decizie şi algoritmi SRA dezvoltaţi. Menţionam că o primă selecţie a acestor variante de algoritmi se poate efectua încă din etapa de cercetare aplicativă, după achiziţia unei prime baze (test intern) care presupune doar existenţa dispozitivului şi a modulelor software de achiziţie şi stocare.
  • Definirea şi evaluarea direcţiilor de cercetare şi dezvoltare viitoare ale sistemului, ţinând seama şi de dezvoltările ştiinţifice şi tehnologice viitoare (de exemplu in domeniul tehnologiilor MEMS), respectiv de cerinţele pieţii.

Pe baza tehnologiilor dezvoltate în cadrul proiectului BIOACS, în urma studiilor de analiză tehnică şi a studiilor de piaţă/ prognoze efectuate în ultima etapă a proiectului, se poate trece la următoarea fază- dezvoltare tehnologică competitivă - pentru obţinerea unui produs/ aplicaţie cu utilitate în domeniile specifice ce necesită sisteme de autentificare biometrică.

 

Acest site foloseşte cookie-uri. Folosim cookie-uri pentru analiza şi îmbunătăţirea site-ului, personalizarea vizitei, marketing şi reclamă. Prin navigarea pe acest site, vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor în aceste scopuri. Citiți mai mult.