Proiecte

BIOACS

     Proiectul BIOACS se bazează pe un stagiu preliminar de cercetare, efectuat de departamentul de Cercetare şi Dezvoltare al coordonatorului de proiect. Acesta a pornit de la o idee proprie, protejată pe plan naţional de către brevetul „System and Methods of Acquisition, Analysis and Authentication of the Handwritten Signature” – înregistrat la OSIM cu numărul 2005-00089 şi pe plan internaţional de către brevetul “System and Methods of Acquisition, Analysis and Authentication of the Handwritten Signature” (WO/2006/085783) înregistrat la PCT. Rezultatele anterior obţinute motivează extinderea cercetării prin noile obiective propuse în prezentul proiect.

Mai mult...    

 

SISEB

     Proiectul SISEB îşi propune cercetarea şi dezvoltarea unui sistem de securizare a operaţiunilor bancare electronice prin semnătură dinamică (biometrică). Sistemul SISEB este alcătuit din două componente: 

-       un dispozitiv hardware tip stilou de achiziţie a semnăturii olografe în mod dinamic (semnale reprezentând măsurători ale acceleraţiilor capturate de senzori MEMS - Micro Electro-Mecanical Sistem - dispuşi spaţial), împreuna cu tehnologiile software corespunzătoare pentru achiziţie, comparare şi autentificare semnatură

-     cealaltă componentă se încadrează în domeniul securităţii sistemelor informatice, constând într-un sistem cadru (API) pentru securizarea plăţilor electronice (e-payment) şi a operaţiunilor bancare (e-banking).

Mai mult... 

 

 LINCOR

     Proiectul LINCOR se încadrează în domeniul cercetării şi procesării limbajului natural (NLP -natural language processing), un subdomeniu al tehnologiilor limbajului uman. Proiectul are un caracter multidisciplinar, implicând atât rezolvarea unor probleme lingvistice, cât şi probleme de abordare computaţională a limbilor naturale. Proiectul ajută la promovarea diversităţii lingvistice în societatea informaţională, învăţarea limbii, consolidarea infrastructurii lingvistice şi dezvoltarea pieţei de conţinut digital. Limba naturală centrală în acest cadru multilingvistic, va fi limba română ceea ce va permite consolidarea comunicării bidirecţionale între limba română şi celelalte limbi.

Mai mult... 

 

PALIROM

     Proiectul PALIROM se încadrează în domeniul cercetării şi prelucrării limbilor naturale (NLP-Natural Language Processing), o secţiune importantă a domeniului Tehnologiilor Limbajului Uman. Analiza digitală a conţinutului unui text presupune doua direcţii importante:

·         înţelegerea (decodificarea) textelor scrise într-o limbă

·        producerea (codificarea) de texte în acea limbă

Pentru realizarea lor, proiectul PALIROM îşi propune să implementeze un pachet de aplicaţii complex, care să cuprindă, pe de o parte, o bază de informaţii lingvistice referitoare la mai multe capitole lingvistice, iar pe de alta parte, instrumente pentru crearea acestor baze de cunoştinţe şi aplicaţii orientate către utilizator. 

Mai mult… 

 

 

SENDIS

     Departamentul R&D din cadrul SC SOFTWIN SRL continuă cercetarea în domeniul prelucrării limbajului natural (NLP -Natural Language Processing), cu implementarea unui proiect de cercetare, cu titlul “Concepţia, proiectarea şi implementarea unui sistem general de dezambiguizare cu aplicaţie pentru limba română şi engleză”, Acronim SenDiS, proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa prioritară 2 - Competitivitate prin cercetare dezvoltare tehnologică şi inovare, Operatiunea 2.1.2: Proiecte C-D de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate.

 Mai mult…  

 

ATHOS          

     Proiectul ATHOS, descrie un sistem generalizat de autentificare biometrică, prin semnatură olografă, utilizabil in toate domeniile unde este necesară identificarea utilizatorului. Deoarece semnătura este, de sute de ani, un mijloc de autentificare admis de toate culturile şi civilizaţiile, cercetarea în domeniul autentificării neintruzive pe baza amprentei biocinetice a semnăturii umane este un punct alternativ şi complementar de plecare pentru dezvoltarea tehnologiilor informatice de autentificare.

Mai mult…

 

Acest site foloseşte cookie-uri. Folosim cookie-uri pentru analiza şi îmbunătăţirea site-ului, personalizarea vizitei, marketing şi reclamă. Prin navigarea pe acest site, vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor în aceste scopuri. Citiți mai mult.