Parteneri

Universitatea Politehnică din Bucureşti – Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (www.upb.ro)    

     Facultatea de Electronică Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei s-a deschis în 1953 ca parte integrantă a Universităţii Politehnica din Bucureşti (U.P.B) şi oferă pregătire în domenii foarte variate: electronică aplicată, telecomunicaţii, dispozitive, circuite si aparate electronice, tehnologie şi fiabilitate, fizică care au devenit suportul în societatea informaţională şi motorul principal din spatele creşterii economice mondiale.     Există câteva direcţii principale de cercetare urmate de facultate: microprocesoare si microcomputere, proiectare de circuite VLSI, dispozitive şi circuite electronice, sisteme de microunde şi fibră optică, prelucrare digitală a semnalelor (imagini şi vocale), modelare avansată şi proiectare de sisteme electronice asistată de computer, hardware si software de achiziţie de date, reţele şi sisteme de telecomunicaţii şi transmisii de date, sisteme logice programabile, inteligenţă artificială, calitate si fiabilitate. Facultatea colaborează cu universităţi străine cum ar fi binecunoscutul Institut Naţional de Telecomunicaţii din Paris sau Institutul Politehnic Federal din Lausanne, iar diplomele obţinute la absolvire sunt recunoscute si acreditate în întreaga lume. 

 

Universitatea Politehnică din Bucureşti – Facultatea de Automatică şi calculatoare (www.upb.ro)

     Facultatea de Automatică şi Calculatoare funcţionează în cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti şi pregăteşte ingineri la cursurile de zi, cu durata de patru ani, în domeniile "Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei " şi respectiv "Ingineria Sistemelor Automate ".Facultatea noastră oferă programe de pregătire postuniversitară de masterat şi doctorat, pe mai multe direcţii de specializare, destinate aprofundării cunoştinţelor acumulate în cei patru ani de studii de licenţă.Facultatea de Automatică şi Calculatoare este organizată în jurul a trei catedre: Automatică şi Ingineria Sistemelor - AIS, Automatică şi Informatica Industrială - AII şi Calculatoare. Activitatea didactică se desfăşoară în amfiteatre, săli de curs şi laboratoare dotate cu o infrastructură modernă şi resurse corespunzătoare de tehnică de calcul.Cercetarea ştiinţifică este orientată pe proiecte şi programe naţionale şi internaţionale şi vizează domenii strategice cum ar fi: Automatică avansată, Tehnologii informatice moderne, Ştiinţă şi ingineria calculatoarelor şi Arhitecturi de calcul şi programare.Studenţii Facultăţii de Automatică şi Calculatoare au multe posibilităţi de afirmare.Ei au acces gratuit la baza materială, la Internet şi, prin cursuri suplimentare de pregătire în facultate, pot obţine certificate de calificare şi competenţă în diferite domenii de specialitate.Studenţii cu cele mai bune rezultate profesionale pot participa la concursuri naţionale şi internationale şi pot beneficia de stagii de pregătire la universităţi străine de prestigiu. 

 

Institutul de Matematică al Academiei Române "SIMION STOILOW" (www.imar.ro )    

     Institutul de Matematică „Simion Stoilow” (IMAR) a fost creat în 1949 ca Institut de Cercetare din subordinea Academiei Române. De la înfiinţarea sa, IMAR a fost centrul cel mai reprezentativ şi activ al cercetării de matematică din România, având legături deosebite, ce s-au dezvoltat continuu, cu activitatea de matematică desfăşurată la nivel mondial. IMAR este organizat sub forma a 8 colective tematice, fiecare format dintr-un număr variabil de colective de cercetare organizate pe probleme specifice şi activând în jurul unor seminarii periodice, dintre care unele cu peste 30 de ani de activitate în care au dobândit un prestigiu deosebit. Fiecare grup de cercetare atrage în orbita sa de activitate un număr de tineri cercetători în formare, dintre care doctoranzi şi studenţi din anii terminali. Fiecare grup are numeroase colaborări cu centre universitare şi de cercetare din România şi din alte ţări. 

 

Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Litere  (www.unibuc.ro)    

     Tradiţia Facultăţii de Litere coincide cu istoria învăţământului superior modern din Bucureşti. Şcoala Superioară de Litere a fost înfiinţată pe 2 noiembrie 1863. Un an mai târziu, o dată cu fondarea Universităţii din Bucureşti, devenea parte a noii structuri universitare, sub numele de Facultatea de Litere şi Filozofie.
Continuând o remarcabilă tradiţie culturală, Facultatea de Litere este astăzi una dintre cele mai complexe, moderne şi dinamice structuri universitare din România. Prin diverse forme de învăţământ Facultatea de Litere şcolarizează anual peste 3000 de studenţi.
În cadrul facultăţii predau astăzi 125 de cadre didactice titulare şi 10 colaboratori externi în cumul, proveniţi de la Institutul de Lingvistică, Institutul Limbii Române, Universitatea Ovidius - Constanta, Institutele Academiei Romane, Universitatea din Amsterdam, Academia de Teatru şi Film, Academia de Studii Economice, Facultatea de Drept, Institutul de Cercetări în Informatică ICI, INCDI, Consiliul Naţional de Evaluare si Acreditare Academică, Universitatea Valahia.Domeniile de studii de licenţă şi master se concretizează în următoarele direcţii, o parte din acestea fiind şi domenii de interes în cercetare:

 • Administraţie şi Secretariat
 • Administraţie Publică Electronică
 • Bibliologie şi Ştiinţa Informării ( SUBDOMENII: teoria comunicării, relaţii publice, istoria culturii şi a mentalităţilor, studiul culturii de masă, semiotică, comunicarea audio-vizuală, publicitate, management, sociologie aplicată, psihologie socială, relaţii interculturale, informatică)
 • Biblioteconomie
 • Comunicare şi Relaţii Publice
 • Etnologie şi Folclor
 • Limba Română (SUBDOMENII: fonologia, morfologia, sintaxa, lexicologia şi semantica, istoria limbii române, etimologie, dialectologie, lingvistică generală, stilistică, pragmatică)
 • Literatură Comparată
 • Literatură Română
 • Studii Culturale Europene
 • Teoria Literaturii

 

Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” (www.lingv.ro)    

     Institutul de Lingvistică a fost înfiinţat la 1 ianuarie 1949; în 1994 a primit numele primului său director, devenind Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan". În 1961 a luat naştere Centrul de Cercetări Fonetice şi Dialectale (anterior, sector/secţie în cadrul Institutului de Lingvistică), devenit, în 1990, Institutul de Fonetică şi Dialectologie, iar în 1992 Institutul de Fonetică şi Dialectologie "Alexandru Rosetti", după numele întemeietorului său. Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan - Al. Rosetti" a rezultat din "comasarea prin fuziune", la 25 ianuarie 2002, a acestor două institute, ca efect al Hotărârii Guvernului României nr. 1366 din 27 decembrie 2001. Momentan Institutul de Lingvistică are specialişti cu preocupări în domeniile de cercetare:

 • Fonetică şi fonologie
 • Gramatică
 • Limba literară şi filologie
 • Romanistică
 • Lexicografie şi lexicologie
 • Dialectologie şi onomastică

     Institutul de Lingvistică are la dispoziţie o bibliotecă care dispune de peste 45.000 de titluri de cărţi (totalizând peste 45.000 de volume) şi de peste 2.300 de titluri de periodice. Institutul pune la dispoziţie pe site-ul său un serviciu de consultanţă care oferă posibilitatea oricărui utilizator să afle răspunsurile specialiştilor lingvişti la întrebările sau la problemele de natură lingvistică adresate prin intermediul acestui serviciu.

 

Acest site foloseşte cookie-uri. Folosim cookie-uri pentru analiza şi îmbunătăţirea site-ului, personalizarea vizitei, marketing şi reclamă. Prin navigarea pe acest site, vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor în aceste scopuri. Citiți mai mult.