Softwin R&D

    SOFTWIN este o companie conştientă că dezvoltarea sa de perspectivă poate fi asigurată numai prin creşterea ariei proprii de IP (Intelectual Property). Aceasta se poate realiza prin abordarea sistematică a unei activităţi de cercetare/dezvoltare care să susţină pe termen scurt, dar mai ales pe termen lung activităţile de producţie proprii ce privesc produsele şi serviciile oferite de către SOFTWIN clienţilor săi.Ca urmare, activitatea de cercetare/dezvoltare în cadrul SOFTWIN are următoarele aspecte:

 • concentrarea eforturilor şi a costurilor privind activitatea de cercetare/dezvoltare pentru a putea realiza proiecte de o anumită anvergură
 • abordarea acelor proiecte care au şanse să se finalizeze prin produse care prezintă un interes de piaţă
 • realizarea de produse noi şi performante sau îmbunătăţiri consistente la produsele existente creşterea valorii companiei prin brevetarea noilor sisteme şi metode rezultate din procesul de cercetare/dezvoltare
 • atragerea de surse de finanţare la nivel de companie, la nivel de divizii, precum şi prin participarea în programe de cercetare naţionale şi internaţionale

SOFTWIN îşi concentrează activitatea de cercetare/dezvoltare pe următoarele direcţii:

 

 

 I.Biometrie

   

     Cercetările din domeniul biometriei efectuate în cadrul SOFTWIN vizează concepţia, realizarea şi implementarea unui sistem de autentificare şi identificare a persoanei bazat pe caracteristicile biometrice ale semnăturii olografe, achiziţionate cu ajutorul unui dispozitiv special conceput de SOFTWIN. Dispozitivul achiziţionează caracteristici dinamice ale semnăturii: viteze, acceleraţii, presiuni, ordinea efectuării elementelor semnăturii, etc. Sistemul ajută la rezolvarea uneia din cele mai stringente probleme de securitate, şi anume, autentificarea fiabilă şi neintruzivă a persoanei. Sistemele biometrice sunt din ce în ce mai des folosite pentru autentificarea şi identificarea persoanei, proiecte naţionale şi internaţionale de mare anvergură fiind în curs de realizare pe această temă. Obiectivele principale ale cercetării sunt: concepţia şi implementarea unor algoritmi de recunoaştere de forme ce vor fi utilizaţi la recunoaşterea semnăturilor biometrice; realizarea unor sisteme informatice (hardware-software) de autentificare/identificare compuse din:  dispozitiv de achiziţie, driver software de achiziţie date şi algoritmi de autentificare/identificare; realizarea unor teste pe loturi medii -mari de subiecţi, pentru stabilirea gradului de acurateţe a autentificării/identificării efectuate de sistem.

 

 

II. Prelucrare Limbaj Natural   

 

Cercetările privind prelucrarea limbajului natural în SOFTWIN  au ca scop realizarea unui set de cunoştinţe, unelte, resurse, sisteme cadru şi aplicaţii monolingvistice/multilingvistice care ajută la rezolvarea următoarelor probleme:

 • promovarea diversităţii lingvistice în societatea informaţională
 • învăţarea unei limbi
 • îmbogăţirea volumului producţiei într-un mediu multilingvistic şi multicultural
 • consolidarea infrastructurii lingvistice şi dezvoltarea conţinutului digital al pieţei
Limbajul central în acest cadru multilingvistic este limba română, precum şi corespondenţele între limba română şi alte limbi. Aceasta va permite consolidarea comunicării bidirecţionale între limba română şi celelalte limbi (europene). Obiectivele principale ale cercetării SOFTWIN în acest domeniu sunt:
 • Definirea proceselor şi structurilor care pot fi folosite ca bază pentru resursele de cunoştinţe monolingvistice/multilingvistice
 • Realizarea unor unelte NLP (Natural Language Processing) grupate sub un cadru care permite crearea, mentenanţa şi utilizarea resurselor de cunoştinţe multilingvistice
 • Crearea bazelor de cunoştinţe, a uneltelor şi a specificaţiilor care să poată fi folosite pentru a produce aplicaţii multilingvistice, resurse pentru limba română şi corespondenţa dintre limba română şi alte limbi (europene)

 

 

Acest site foloseşte cookie-uri. Folosim cookie-uri pentru analiza şi îmbunătăţirea site-ului, personalizarea vizitei, marketing şi reclamă. Prin navigarea pe acest site, vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor în aceste scopuri. Citiți mai mult.